Aachen-Zentrum: Bezugsfreies Familiendomizil mit 3 SZ, Garten + Stellplatz – sanierungsbedürftig!

Wohnfl.: 103.99 | Zimmer: 5.00 | Stellplätze:

https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_6f2024d9d2c14522fa6ece7a6bd7f778.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_7342377cc4cfddf3f075d8d7c2ca8bf8.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_e54c7dd3e0ec0f7324ca9f291dd66d65.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_9a74739bfbb244b3714745d3cdf2b126.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_a52af1a1a577fe5bdf647ba44e97402b.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_70bce620e369a8ca1bb686ff22ba1b52.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_e04b4a4aec0a18b3800de41effb21305.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_306b66e6fc219a09f421172f1c074b4a.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_36d4c21d2cf54301c6b0b5d833ff89ec.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_ec1d3622e1dce47dd62e09d301f6e441.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_cbba1256a57e280e3fbdbfb1c6449c89.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_14ead0b78ca2c5534f3ba28a1d3b0ca2.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_217eb76caccef9976a2720f41ee58cfa.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_6665afc72c223b5b73a10c5c9389e59d.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_C159E37ABE3F9366A2616C9F0B99C388.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_9C02D918AAFD0B1EC4F390E379B68102.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_5a6f607a857936252015bccc96f3ef3f.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_14ce880e11d16aa7fae727916445a408.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_8d640dc1c5c9bf9a86aeca067e0537cb.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_8a6e14181e867c6c1e721bf4eb93f645.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_ca8c7f90b2409aaf1d9eb7ab4564f72f.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_5c5fc5256ab9076acca3055bbc631581.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_95fd927918e93b7c3dca0e7873e9a57b.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_9978d1684fdb44d26d7143b653f66aa1.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_36ccef009e97a3d820ff7aed34751310.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_3db9d175a5bee64a5ec3ad91cafb2a1f.jpg, https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_decaec5c73b96fbbd4fc07f05668762f.jpg
https://www.maklermarken.de/kunden/mahis-mueller-immobilien-referenzen/temp/export_daten1715602750153/106353_7342377cc4cfddf3f075d8d7c2ca8bf8.jpg